Rina

האם הפוליטיקאים בישראל פועלים לפי חוכמת הקבלה?

  • by

בתחילת המאה ה-20 היו מאבקים אידיאולוגיים בין המפלגות השונות. קומוניסטים נגד קפיטליסטים, שמרנים נגד ליברלים, לאומנות נגד גלובליזציה. עם הזמן המלחמות האידיאולוגיות הלכו ופחתו. כיום… Read More »האם הפוליטיקאים בישראל פועלים לפי חוכמת הקבלה?

נשימה רוחנית

  • by

האדם צריך למצוא הרמוניה בקצב הנשימה של הטבע בדיוק כמו שהוא נושם אוויר והריאות לוקחות את החמצן לכל הגוף ונושפות החוצה את החומרים המיותרים. האדם… Read More »נשימה רוחנית