מה קורה לנו? חוכמת הקבלה מסבירה

  • by

חוכמת הקבלה מגלה שנכנסנו לתקופה מיוחדת הנקראת – 'הדור האחרון', בה האנושות משתנה לצורה גבוהה של יחסים וקשרים. 'הדור-האחרון' הכוונה הדור האחרון שבו נשתמש בטבע האנושי בצורה מזיקה. מניצול ושליטה לנתינה ואחווה.

כולנו חלק ממערכת הטבע שבה כל רמות הקיום- דומם, צומח וחי – תלויות וקשורות זו בזו. בטבע קיים חוק עליון אחד – חוק הערבות. החוק הוא ממשי בדיוק כמו חוק המשיכה והוא תקף גם לבני האדם אבל אנחנו לא מתנהלים לפיו. האגו שבנו, הרצון ליהנות, לשלוט ולנצל, גורם לנו להשתמש לטובתנו בלבד בסביבה ובאנשים אחרים, הוא המנוע שדחף אותנו להתפתח אבל ההתפתחות שלנו היא תמיד על חשבון אחרים והבאנו כמעט להרס הסביבה וכדוה"א כולו.

מאחר ואנחנו לא מתנהלים לפי חוק הערבות אנחנו מקבלים פידבקים שליליים מהטבע

ברמה האישית, הרצון שלנו לנצח ולשלוט הביא למצב שלא יכולים להסתדר עם אנשים, להחזיק מערכות יחסים, לנהל שיחות מבלי לריב, להכיל שונות ולהרגיש אמפתיה. למעשה, כל מערכות חיינו מתפוררות.  מצדנו שיתפוצץ העולם אנחנו נמשיך בשלנו, נרגיש טוב לרגע גם אם נמות מחר. 

אנחנו הרמה הגבוהה בטבע והתנהלותנו היא המשפיעה ביותר על כל השאר ומוציאה מאיזון. גם ברמת המעשים ובעיקר ברמת היחסים והמחשבות. ע"פ חכמת הקבלה, הגורם המכריע הוא היחסים בין בני האדם. הדרך שבה אנחנו מתייחסים אחד לשני קובעת הכול. מאחר ואנחנו לא מתנהלים לפי חוק הערבות אנחנו מקבלים פידבקים שליליים מהטבע – ממשבר האקלים, אסונות, הקורונה וכל הסבל שבחיינו. זוהי קריאה לעצור ולהבין שמקור כל הרע הוא בנו. נכנסנו לשלב שבו לא ניתן יותר לסבול את ההתנהגות האנושית ולכן היחס השונה מהטבע וחיינו המתפוררים עד היסוד, אך הטבע לא מעניש אלא מנסה לאזן ולתקן. 

המצב החמור ביותר נמצא בישראל. אצלנו האגו המפותח ביותר ולכן בארץ לא מסוגלים עוד להסתדר ביחד. אנחנו אסופה של מגזרים וכל אדם כל-כך שונה מהשני שנראה שבלתי אפשרי לחיות ביחד. חוכמת הקבלה מסבירה שהמצב הזה נובע מכך שהפכנו לעם ישראל כשהתחברנו תחת אידיאולוגיה משותפת ולא גנים משותפים ולכן כולנו כל כך שונים  ואין בינינו את הקשר הלאומי הטבעי שיש בשאר העמים.

חוכמת הקבלה מגלה שבטבע קיים כוח שנקרא כוח החיבור והוא הכוח היחיד שמסוגל לאזן את האגו האנושי, לחבר אנשים מעל להבדלים ולהביא אותם ליחסים של רעות ואהבה. עם ישראל הצליח בעבר להיעזר בו ולהגיע לחיבור וליחסים מיוחדים – אהבת אחים. כשנפלנו מהיכולת הזו, נשארו בינינו יחסים מקולקלים – שנאת חינם והסכנה לשלומינו היא אמיתית ומיידית.