לבחור לחיות בישראל כל יום מחדש

  • by

יהיו ימיך כחדשים, האם כך הוא? רשימת אויבים קצרה מתוך פרק תהילים פרק פ'ג: אדום, ישמעאל, גבל ועמון, עמלק, פלשתים, יושבי צור, גם אשור נלווה עמם, מדין, סיסרא, יבין מנחל קישון, אצטרה אצטרה, וכן הלאה וכן הלאה, אויבים ישנים נושנים.

למה?ככה, כי לא יודעת, אולי זה אווילי להמציא, לבחור מילים, כל יום יהיו ימנו חדשים, אך לזכור הכל, כי כל יום הוא יום זיכרון. זכור את עצמך, שא תחילה תחינת רבים שעומדים היום הזה מחוברים כאלומה אחת שנקראת עומר, לזכור את עצמך ולתקן מדי יום ביומו, תיקון בערב וביום גילוי ומילוי, ל"ג תיקונים, שנגיע יחד לחג שבועות לקבל עוד ניסיון, לקבל את התורה, בלי משברים של לוחות, זדונות שיהפכו למשוגות, ונזכור אותם ואותנו אלומה אחת, תעלומה אחת, בלי אומר, אלם מוחלט, תפילה שקטה, תפילה אחת מחוברת, שנקראת עומר, שאפשר לקרוא לה גם בלי אומר ודברים, בהרכנת ראש, בהצמדות לגשר על מים סוערים, בערבות לזכור את ברית הנופלים, יחד, עלומה, עלומים.

זכרתי לך חסד נעוריך הבטיחו לנו, "זכרתי לך חסד נעוריך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה". גדולים ורבים עשו שימוש במשפט הזה. כן, ממש שיר אהבה. "את זוכרת בכלל מה אמרת לי כשחזרת מאמריקה?" ענתה לי חברתי כשפעם התלוננתי בפניה על אישי הישן האמריקני שרק פעם אחת לקח אותי איתו לאמריקה.

"ובכן, דבר ראשון סיפרת איך עצי הקוקוס הפילו את פריים הכבד על הראש שלך ואיך לא נתנו לך לסיים משפט למרות האנגלית הרהוטה שלך ודיבורך המהיר, סיימו את המשפט עם שלל שלך ואת בכלל התכוונת למשהו אחר לגמרי. והברבקיו שערכו עבורכם ביודעם שאתם צמחוניים בדם". כאן, גאה, פרץ הצחוק שלי כשמייק אמר לי את המשפט: You can dress them up, But you can’t take them out.

המשפט באנגלית פירושו, אפשר להלבישך כראוי אבל להוציאך לציבור בלתי אפשרי, כי יהודי נשאר יהודי. כן, ארצי מולדתי, אני בוחרת בך כל יום מחדש בזכות בני ברוך, ללא היסוס, אבל בלב כבד. לג' בעומר,  ברגע זה החיטה נקצרת בחמה זוהרת, ועושה שלום במרומיו יעשה שלום עלינו לאחר שיבדוק טוב טוב ממרום קדשו שאנחנו עושים את חלקנו ואז יגמור בעדנו. אנא בכוח עוצם ידך, אמן כן יהי רצון.